פיקוח בין־לאומי בתקופת המעבר

יחד עם זה , נהגו תנועות השמאל בהתאם לתפיסותיהן האידיאולוגיות . ולמרות ניסיונן העשיר , שנצבר במשך שניים שלושה עשורים של פעילות מדינית , המשיכו לעצב את האסטרטגיה ואת הטקטיקה הפוליטית שלהן על פי אמונות ודעות , דבר שגבל לעתים בהתעלמות מודעת מעובדות לא רצויות , מקשיים שלא נצפו מראש וממוקשים בחיי המציאות . לעתים הן התקשו להבחין בין הרצוי לבין המצוי , בין התיאוריה לבין הפראקסיס ובין משאלות לב לבין עמק הבכא הפוליטי המצוי , הן במדיניות פנים והן ביחסים הביךלאומיים . אנו עדים אפוא לסתירות ולניגודים מוזרים בהופעתן הפוליטית של מפלגות השמאל . כפי שראינו , ידע מאיר יערי להבחין בין רצונו לקרב את ברית המועצות ליישוב הארצישראלי ולציונות , לבין הכרתו הצלולה והמפוכחת , שלימדה אותו עד כמה עמוקה ומושרשת היא המדיניות האנטי ציונית של ברית המועצות ובעלי בריתה בקומוניזם הבין לאומי . וכיערי גם טבנקין . אולם שניהם — ובעקבותיהם רוב חברי השומר הצעיר וחברי אחדות העבודה , היו בטוחים שמדובר באי הבנה היסטורית טרגית , שחייבת לעבור באחד הימים מהעולם , ככל שמדינת הסובייטים תשתכנע בצדקתה של הציונות . הם הניחו שמעצבי המדיני...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי