אוריינטציה על "כוחות המחר" ומאמצים לקשירת קשרים עם ברית־המועצות

אוריינטציה על "כוחות המחר" ומאמצים לקשירת קשרים עם ברית המועצות כניסתה של ברית המועצות למלחמה נגד גרמניה הנאצית היתה אחד המניעים לפרק פולמוס "האוריינטציה , " אך לא היה זה הגורם היחיד . השמאל — ובייחוד השומר הצעיר ופועלי ציון שמאל — ראה בהעלאת שאלת "האוריינטציה" ביטוי מובהק למאווייו הסוציאליסטיים ופורקן לרגשות האנטי בריטיים . בראשיתו , היתה בוויכוח הזה ממשות מועטה . אולם משנתברר כי ברית המועצות מתחילה להופיע כגורם עולמי גם באזורנו ומגלה עניין גובר והולך במזרח התיכון — החלה "האוריינטציה" לובשת צורה של אסטרטגיה מדינית . השמאל בתנועת העבודה קיווה והאמין , שלברית המועצות ולבעלי בריתה האידיאולוגיים יהיה תפקיד מכריע בעיצוב פני העולם לאחר המלחמה . כבר ב 1941 הניח יערי : 12 שם , עמ' . 86-85 אם התנועה הציונית לא תעמיד את עצמה נגד הסוציאליזם המהפכני , הרי ייתכן והיא תצליח לשכנע את מדינת הפועלים . כי החשת הריכוז הטריטוריאלי של היהודים בא ^ ישראל , חופפת את האינטרסים של הבנייה הסוציאליסטית ... סיעות השמאל ( השומר הצעיר , אחדות העבודה ופועלי ציון שמאל ) הציבו את שאלת האוריינטציה על "כוחות המחר" במו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי