המצע החברתי של השמאל

ב 1947 הגיש השומר הצעיר את תוכניתו המדינית לוועדת החקירה של האומות המאוחדות . הפרק הכלכלי בתוכנית חובר על יסוד עבודתו של אלכסנדר פרג . הוא צפה , כי בתום 25 שנה תמנה האוכלוסייה היהודית שלושה מיליונים ( האומדן נתגשם במלואו . (! התוכנית היתה מבוססת על עלייה של מיליון בעשור הראשון , תוך שמירה על אחוז גבוה של יסודות חלוציים ופרודוקטיביים , התיישבות צפופה ורמת חיים גבוהה , מבנה בריא ופורה של הכלכלה הלאומית . פרג בנה את תוכניתו על יסוד שמירת שלמות pnn ועל פיתוח מקביל של המשק החקלאי הערבי . בהתיישבות החקלאית היהודית הועדף המשק המעורב , תוך שמירת זכויותיהן של צורות יישוב אחרות , כן הודגש ערך החלוציות וקואופרציה חקלאית בכל תכנון לעתיד לבוא . שתי תנועות השמאל שאפו להמשכה של המהפכה הציונית השלמה , שפירושה היה , לדידן , שינוי המבנה הסוציו אקונומי של העם היהודי כבסיס להתיישבות המונית נאק ישראל ולעצמאות . המשכו הבלתי מופרע של המפעל הקונסטרוקטיבי , שבמרכזו התנועה החלוצית וההתיישבותית , היה עבורן , תנאי לכל התקדמות נוספת של הציונות . המצע החברתי של השמאל שתי תנועות השמאל לא ראו לנגד עיניהן תמורה מהפכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי