המהפכה הציונית במבחן המציאות היישובית

המהפכה הציונית במבחן המציאות היישובית הסטטיסטיקה היבשה אין בכוחה לבטא את הדינמיקה ואת הבעייתיות של היישוב ה יהודי בא ^ ישראל ערב הקמת המדינה . היישוב מנה כ 600 אלף נפש והיווה 32 אחוז מאוכלוסיית . pxn בין שנת 1928 ל 1945 עלו כ 240 אלף יהודים , ביניהם רק 13 אחוז בני למעלה מ 50 וכמחצית העולים היו בגיל עבורה , כלומר בני 20 עד ' . 50 העלייה היתה בחלקה הניכר סלקטיבית וחדורת הכרה ציונית וחלוצית . את חוט שדרתו של היישוב היוו גופים קולקטיביים ברמות שונות של ליכוד חברתי . ארגון המגן של היישוב היה דוגמה יחידה בסוגה של מיליציה עממית המונית , ממושמעת , חדורה רוח דמוקרטית ומחתרתית בעת ובעונה אחת . אלה היו מרכיבי העוצמה . אך היו גם גורמים כבדי משקל שהצביעו על חולשה פנימית . אף הם באו לידי ביטוי חלקי בלבד בלשון הסטטיסטיקה . בלטה לעיךכל חולשת הכלכלה . עד למלחמת העולם היה ענף ההדרים ענף היצוא העיקרי . הוא נהרס כמעט לגמרי בעת המלחמה . הצטמק גם יבוא ההון הפרטי , אשר פרנס את ענפי הבניין . בשנות המלחמה שררה בארץ גיאות של משק מלחמה , שהתקיים בעיקרו מהזרמה גדולה של הזמנות הצבא הבריטי . עם בוא השלום נעלם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי