מפלגת השומר הצעיר

ונאמנים . היתה זו קבוצה מנותקת , ללא פריפריה וללא יכולת השפעה על הפועלים , על האינטליגנציה ועל הנוער . לפועלי ציון היתה מסורת אידיאולוגית עשירה , אך בשלב אחרון של התפתחותם , הם הצטיינו בגמישות רעיונית וביכולת הסתגלות רבה , כיאה לוותיקי קרבות שנלאו מלהיאבק על דרכם . המעיין בתעודות הפרוגרמתיות של המפלגה החדשה " ) הצהרת האיחוד" ו"דבר המפלגה לבוחרי הקונגרס הציוני הכ"ב , ( " יגלה בהן עקבות מעטים בלבד של האידיאולוגיה המקורית של השמאל במפלגת פועלי ציון . התעודות האלה מנוסחות בהתאם לרעיונותיה ולרוחה של אחדות העבודה , בתוספת מעט טרמינולוגיה מארקסיסטית , שהיתה מקובלת במשך שני דורות בפועלי ציון . מפלגת השומר הצעיר בראשית 1946 נראה היה שנסתיים תהליך ההיערכות מחדש בתוך ציבור הפועלים . החלוקה למפלגת רוב ולשתי מפלגות שמאל היתה לעובדה מוגמרת . ההכרזה על הקמת מפלגת השומר הצעיר קדמה בחודשיים למעמד האיחוד של אחדות העבודה עם פועלי ציון . כפי שראינו , היחס לאקטיביזם ומסורות ורעיונות , הם שגזרו על חלוקת המחנות בשמאל . כבר ב 1942 התנתה המועצה הכללית של הקיבוץ הארצי במשמר העמק את הקמת המפלגה בגידולה של הליג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי