ייסוד אחדות העבודה-פועלי־ציון

מעמד הפועלים . במלים אחרות : בךגוריון פנה אל ציבור הבוחרים שיצביעו בעד מדינה יהודית ונגד "מגמת פילוג ופיצול . " שתי סיסמאות פשוטות ומובנות אלה היוו את העיקר ואת התמצית של הופעת מפא"י במערכת הבחירות . סיעות האופוזיציה תקפו את מפא"י בשורה ארוכה של נושאים יישוביים . ציוניים והסתדרותיים . ואולם לתעמולתם חסרה הפשטות , הבהירות והנחרצות , אשר אפיינו את ההסברה של מפא"י . בתחום המדיני יצאו שתי הרשימות — "חזית השמאל" ו"התנועה לאחדות העבודה" נגד תוכנית בילטמור ושמו את הדגש בתעמולתן על סכנת החלוקה . אך חסרה בהסברתן סיסמה חיובית כובשת . מאיר יערי התלונן , כי "מפא"י רוצה לביים 'בחירות תכלת לבך בא ^ ועל ידי סיסמת המדינה היהודית לחצות את הציבור לשני מחנות — לפטריוטים ולבוגדים ' . " אפשר שהצדק היה עמו . יערי אמנם הוכיח אומץ פוליטי , בכך שהתייצב במערכת הבחירות נגד סיסמה לאומית כובשת לבבות , אולם בכך גרע מסיכויי רשימתו לכבוש לעצמה חוגים נוספים , שמעבר למחנה הנאמן לדרכו . "חזית השמאל" ירדה לעומת 1941 בחמישה אחוזים כמעט . אחדות העבודה העדיפה להתמודד כמעט אך ורק בתחום הבעיות הפנימיות של ציבור הפועלים ; היא ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי