"חזית השמאל"

שאפה לאחד בתוכה את כל השכבות בציבור העובדים , אבל שימרה בתוכה את הלהט החלוצי ואת עמדת הבכורה בעשייה ההתיישבותית . בשנות הארבעים — ובעיקר לאחר הפילוג — היתה מפא"י למפלגה עממית גדולה , בעלת שורשים בעיר , באיגוד המקצועי ובכפר השיתופי . היא נשענה מעתה על שכבה רחבה של פעילים ועסקנים , שקישרו בהצלחה בין ההנהגה לבין המוני חברי ההסתדרות . בסיסה העירוני המובהק ואחריותה הלאומית הרחיקו אותה מהדגם הקלאסי של מפלגת פועלים בימי העלייה השנייה והשלישית — שמנהיגותה באה מתוך הכפר השיתופי , והאידיאולוגיה הקונסטרוקטיביסטית העמידה במרכז הגותה ומעשיה , את ההתיישבות העובדת , ואת קידום חברת העובדים בעיר עם התכנים השוויוניים והשיתופיים . " חזית השמאל" השומר הצעיר ראה בפילוגה של מפא"י אח הסיכוי הגדול להקמת מפלגה ציונית סוציאליסטית שמאלית , שתוכל להתמודד על הבכורה בקרב פועלי ארץ ישראל . ואולם סיעה ב' התייצבה לבחירות של 1944 ברשימה עצמאית , ושמה : "תנועה לאחדות העבודה . " בכך הושמה לאל , לעת עתה , התקווה להקים חזית שמאלית אחידה . להשומר הצעיר נותרה אפוא כתובת אחת לצעד ראשון לקראת ליכוד שמאלי — מפלגת פועלי ציון ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי