פרק אחד־עשר שתי מפלגות בשמאל: השומר הצעיר ואחדות העבודה-פועלי־ציון