חלק שלישי מפלגות השמאל הקיבוצי בעת ההכרעה המדינית ערב הקמת המדינה