תגובת היישוב על מדיניות הספר הלבן

תגובת היישוב על מדיניות הספר הלבן לאחר פרסום הספר הלבן ב 1939 חזרה והתעוררה ביישוב המחלוקת הישנה בין " אקטיביסטים" לבין "מתונים . " נוצרה שוב חפיפה בין עמדותיהם של בךגוריון ושל טבנקין . מנהיג הקיבוץ המאוחד קרא להתקומם נגד גזרות הספר הלבן . הוא תבע להעלות מיד יישובים על הקרקע , עוד בטרם נתפרסם חוק הקרקעות . טבנקין תבע לא לציית לממשלת המנדט , להפר את החוק ולהעלות יהודים ארצה בכל הדרכים . בן גוריון הביא לאישור הוועד הפועל הציוני 3 ) במאי ( 1939 את תוכניתו למאבק בספר הלבן , וזו כללה מרי אזרחי , הקמת נקודות יישוב חדשות , המשך עלייה והגברתה , ונקיטת כמה וכמה אמצעים להקמת כוח צבאי יהודי בלתי לגאלי . ואולם לאחר ההפגנות האלימות נגד הספר הלבן ב"יום הפקודה" 18 ) במאי , ( 1939 התעוררו חילוקי דעות בחוגים המדיניים . המתונים התנגדו לקו האקטיביסטי והזהירו מפני תוצאותיו החמורות . בקונגרס הציוני הכ"א התנהל ויכוח בין אקטיביסטים למתונים . בךגוריון דיבר על מבחן הכוחות בארץ ישראל לאחר הספר הלבן . הוא קבע , שאמנם כוחה של אנגליה עצום ורב לעומת הכוח היהודי , אבל שום אינטרס חיוני של אנגליה אינו מחייב את הספר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי