פרק עשירי קווים מקבילים ומצטלבים בענייני ביטחון ובדרך המאבק

פרק עשירי קווים מקבילים ומצטלבים בענייני ביטחון ובדרך המאבק נאלצו להיכנע ואפשרו לבךגוריון ולחבריו לנהל את ההתנגדות לבריטים . בךגוריון התפטר מהנהלת הסוכנות היהודית , "כדי שידיו תהיינה חופשיות למאבק אלים נגד ממשלת המנדט . " ההפגנות בתל אביב הגיעו הפעם לממדים רציניים ולא נמנעה התנגשות גלויה בין המפגינים , שהודרכו בידי ה"הגנה , " לבין כוחות בריטיים . רק בהתערבות גורמים מתונים נמנע המשך ההפגנות וההתנגשויות , שהיה עלול להיגמר בכי רע . בךגוריון נותר כמעט מבודד בתביעתו להמשך ההתנגדות "שאינה נרתעת משימוש בכוח . " שוב חזרה על עצמה פרשת התפטרותו ודחייתה על ידי ההנהלה הציונית . בוועד הפועל הציוני גינו כמעט הכול את ניסיונותיו של בן גוריון להביא להתקוממות אלימה נגד ממשלת המנדט . לבסוף חזר בו בךגוריון ויצא לתקופה ממושכת לפעולה pm . pKb הוויכוח המתוח סביב דרכי התגובה לחוק הקרקעות נבלם בעטיין של ההתפתחויות בזירת המלחמה . עם פלישת גרמניה לארצות השפלה ולצרפת , ועם כניסת איטליה למלחמה פסקה המחלוקת ופינתה את מקומה לדיון על דרכי הגיוס למלחמה בהיטלר . מדיניות הגיוס עוד לפני פרק מלחמת העולם קבע טבנקין את עמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי