התוכנית ומתנגדיה

התוכנית ומתנגדיה ההחלטה שהובאה לאישור הוועידה הציונית האמריקאית ב 8 במאי 1942 קרויה על שם בית המלון , שבו התכנסו הצירים — "תוכנית בילטמור . " בנוסח העברי של ההחלטה נאמר : הוועידה דורשת ששערי אח ישראל ייפתחו , שלידי הסוכנות היהודית יימסר הפיקוח על העלייה וייפוי הכוח הנתק למען בניית האח , ובכלל זה פיתוח אדמות הבור הלא נושבות , ושאח ישראל תכונן כקומנוולת יהודי המשולב לתוך מבנהו של העולם הדמוקרטי החדש . התוכנית נתקבלה בוועידה פה אחד — רק נציג השומר הצעיר נמנע . ואולם התוכנית עוררה מיד מחלוקת בין בן גוריון לווייצמן . חילוקי הדעות בין שני האישים לא נבעו מאי הסכמה ביניהם על עקרונות התוכנית , אלא נגעו לפירושם המעשי . בן גוריון פירש אותם פירוש אקטיביסטי מהפכני ; הוא תבע עלייה של שני מיליון יהודים מיד בתום המלחמה , ואילו וייצמן המשיך לדבוק בהשקפתו בדבר עלייה הדרגתית ורצופה של כמאה אלף עולים לשנה . פירושים שונים אלה לתוכנית המשותפת היו לחלק ממאבק פוליטי ואישי בין השניים . פעילותו של בן גוריון בנושא תוכנית בילטמור הניבה מיד תוצאות במוסדות התנועה הציונית . בן גוריון הביא את תוכנית בילטמור כבשורה מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי