פרק תשיעי המערכה של השמאל נגד תוכנית בילטמור

פרק תשיעי המערכה של השמאל נגד תוכנית בילטמור הלם מעורר . הדיון הראשון בוועד הפועל הציוני נערך עוד לפני שחדרו לתודעת הציבור הידיעות על השמדת יהודי אירופה . לא פלא אפוא , שהתוכנית לקליטת שני מיליון יהודים נידונה כתוכנית אפשרית , שהרי איש לא העלה על הדעת את ממדי השואה . ואולם בוועד הפועל הציוני התעוררו ספקות . אליעזר קפלן יצא נגד סיסמות מצלצלות ונגד אזעקות , וקרא לעבודה ציונית שקטה ולמדיניות ריאלית . לעומת זה , נציגי הימין — סופרסקי , הרצל רוזנבלום ונציג "המזרחי , " הרב מאיר ברלין ( בר אילן ) — תמכו בהתלהבות בתוכניתו של בךגוריון . בשם השומר הצעיר הציע חזן תוכנית נגדית : א . לפתוח את שערי PN W VN לעלייה יהודית ; ב . לכונן בא ^ ישראל משטר מדיני , בפיקוח ביךלאומי , שיעניק לסוכנות היהודית את הזכות לנהל את העלייה היהודית , לפי מלוא כוח הקליטה של , 7 ארץ ובמידות ההולמות את מצוקת הגולה היהודית עם תום המלחמה ; ג . להעניק לסוכנות היהודית את הזכות הדרושה לפיתוח ; pxn ד . לכונן בא ^ ישראל אחרי המלחמה משטר , המיוסד על שוויון פוליטי לשני העמים , משטר שיאפשר הגשמה מלאה ובלתי מופרעת של הציונות ויצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי