רדיקליזם מעמדי וסוציאליסטי

השלושים , משחש בהתקרבותה של מלחמה עולמית חדשה , הזהיר מפניה ותבע מחבריו להתכונן לקראת הצורך להגן על היישוב ועל מפעל הבנייה הציוני . הקיבוץ המאוחד חונך על המסורת האקטיביסטית , וגם מבנהו הותאם למילוי משימות לאומיות בתחומי העלייה , ההתיישבות וההגנה . המינוח הצבאי ירושת גדוד העבודה " ) פלוגות" הקיבוץ וכיוצא באלו מונחים , ( יסוד המרות והדגשת הנכונות לעמידה לרשות ביצוע משימות לאומיות ומעמדיות מכל הסוגים — כל אלה הכשירו את הקיבוץ המאוחד לתפקידו האקטיביסטי . בתקופת מלחמת העולם השנייה התאפיינה ההשקפה האקטיביסטית של הקיבק המאוחד בקווים האלה : א . עתידה המדיני של bx-w-px וסיכויי השגת העצמאות העברית יוכרעו על די יצירת עובדות של כוח ; ב . כוחו של היישוב מתבטא בהגברת עלייה , בארגון העפלה , במפעלי בנייה והתיישבות , ובהאדרת כוח המגן העברי ; ג . בתקופת מלחמת העולם השנייה נמצאת החזית היהודית העיקרית pKn w ^ x הגנת היישוב והאח הם תפקידיו של כוח המגן העברי , ולא הקמת לגיונות שילחמו במסגרת צבאות בעלות הברית ; ד . ההגנה העצמית העברית חייבת להיות הגנה אקטיבית ועצמאית . לפיכך יש למנוע , או לצמצם עד למינימ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי