אקטיביזם מדיני ובטחוני

הרעיונית של הקיבוץ המאוחד , פרשו ( תבורי בראשית ימיה והזוג למדן ליבשיץ בתקופה מאוחרת יותר , וכן גם אחרים , שהעדיפו להתחבר עם השומר הצעיר כשהתפלגה מפ"ם ב . ( 1954 משנתו של טבנקין היוותה את חוט השדרה הרעיוני והפוליטי של אחדות העבודה . "משנה" זו , שהיתה במקורה תורת הגשמה קיבוצית , עברה כעת טרנספורמציה פוליטית , ובשלהי שנות הארבעים הפכה לתפיסה מדינית ייחודית . על פיה ניסתה אחדות העבודה ליישם דרך שלישית בתוך תנועת העבודה — בין מפא"י לבין השומר הצעיר . דרך זו , ניתן להגדירה , מזיגה של אקטיביזם מדיני ובטחוני עם רדיקליזם מעמדי . כנגד מפא"י , שלאחר הפילוג הפגינה ביתר שאת את אחריותה הכלל לאומית , ואת מיתון עמדתה המעמדית , הציבה אחדות העבודה רדיקליזם מעמדי , ואילו לעומת מתינותו המדינית והבטחונית של השומר הצעיר — את האקטיביזם הקיצוני . אקטיביזם מדיני ובטחוני יוסף גורני הגדיר את האקטיביזם , שאיפיין את אחדות העבודה הראשונה : '' חתירה לניצול מצבים מדיניים מהפכניים , בדרך של השתתפות קולקטיבית בהם , בשביל להשיג יעד מדיני לאומי . " לידתה של התפיסה האקטיביסטית קשורה בסיטואציה ההיסטורית המיוחדת של שלהי מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי