הפילוג במפלגת פועלי ארץ־ישראל

הפילוג במפלגת פועלי ארץ ישראל משבר תורת האחדות כתנועת העבודה כאשר נוסדה ב 1919 מפלגת אחדות העבודה , היא נשאה עמה את בשורת אחדות מעמד הפועלים הארץ ישראלי המתהווה . לא עוד מפלגות או שיירי מפלגות , זרמים ותת זרמים , אלא מעמד מאוחד בעבודה , בהווי , בתרבות עברית ובמעשה ההגשמה . תוכנה של האחדות היה כפול : מעמדי ופוליטי . האחדות המעמדית נתחייבה מעצם הצורך בליכוד כל הכוחות לבניין החברה החדשה בארץ , ואילו האחדות הפוליטית היתה פועל יוצא מהמאבק להשגת ההגמוניה הפועלית ביישוב ובציונות . מלכתחילה לא היו עוררים על עקרון האחדות , וגם חברי הפועל הצעיר , שלא הצטרפו לאיחוד , לא כפרו בו ורק התנו תנאים של עיתוי וצורה לאחדות . מכאן ואילך הפכה סיסמת האחדות הפועלית לסיסמה המוסכמת כמעט על הכול . לאחר ייסוד מפא"י ב 1930 הקיף האיחוד הפוליטי את רוב ציבור הפועלים המאורגן במפלגות . מחוץ לגדר נותרו רק פועלי ציון שמאל , ואילו השומר הצעיר נחשב , עד סוף שנות השלושים , מועמד לאיחוד הכולל . מפלגת פועלי א ^ ישראל היתה למפלגת מעמד ; מ 1930 החזיקה בהגמוניה ביישוב , ומ 1935 בתנועה הציונית . בתקופה זו ידעה לשמור על אחדו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי