העמדה המדינית הסוציאליסטית בהתפתחותה

הישגים יכלה להגיע האגודה הערבית החדשה במשך השנה הגורלית , בתקופה בין נובמבר 1946 לנובמבר . 1947 אך פרשת הקמתה של האגודה ומותו הטרגי של פאתי אל חוסייני לימדו שני לקחים : א . היתה אפשרות להופעתם של חוגים לאומיים ערביים שמתוך שיקולים שלהם , יחפשו דרך להבנה עם הציונות ; ב . כל ניסיון כזה היה עלול להיתקל בפעולות בטרור נגדי מצד חוגים לאומניים , שהחלטתם נחושה לחסל כל ניסיון לשיתוף ערבי יהודי בעודו באיבו . ואכן , שני הלקחים הללו נתגלו כבני תוקף גם בעשורים הבאים . העמדה המדינית הסוציאליסטית בהתפתחותה בין שני האינטרנציונלים מועצת היסוד של הקיבוץ הארצי ( 1927 ) השאירה להכרעת המועצה הבאה את הגדרת עמדתו הסוציאליסטית של השומר הצעיר . אולם ההכרעה נדחתה לשנים מספר ורק במועצת חדרה ב 1933 הוגדרה עמדת התנועה כלפי הזרמים המתנגשים בתנועת הפועלים הבין לאומית . ההחלטות דיברו בזכות הליכוד המהפכני של מעמד הפועלים , והתגברות על הפילוג בין האינטרנציונל הסוציאליסטי ולאינטרנציונל הקומוניסטי ( הקומאינטרן . ( השומר הצעיר קיווה , שהאיחוד יתאפשר בתנאי שהאינטרנציונל הסוציאליסטי יאמץ את יסודות המארקסיזם והקומאינטרן יש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי