ניסיונות למימוש התוכנית הדו־לאומית

ב"אקונומיסט" הבריטי ב . 1944 "השומר הצעיר" ו"משמר" הגיבו במאמרים ראשיים , ובהם הסתייגות חריפה מדעותיו של מאגנס . הקרע בין מאגנס להשומר הצעיר לא נתאחה , אך הודות למאמציהם של כהן ושל חבריו במחלקה הערבית של הקיבוץ הארצי , המשיכה הליגה בפעולתה , תוך מאמץ מתמיד לגשר על פני הפער המעמיק בין העמדות הפוליטיות של השותפים . ניסיונות למימוש התוכנית הדו לאומית חיפוש בעלי ברית בין הערבים בשנים 1945-1942 קשה , וכמעט בלתי אפשרי , להפריד בין פעולותיה של ה"ליגה להתקרבות" לבין פעילותו העצמית של השומר הצעיר . במוקדי הפעילות עמד אהרון כהן . במגעים עם הערבים מטעם הליגה השתתף , בדרך כלל , קלוואריסקי . במחלקה הערבית של הקיבוץ הארצי פעלו , בנוסף לכהן , גם אליעזר באואר ( בארי , ( ויוסף ושיץ ( שניהם החלו ללמוד ערבית עוד בהיותם סטודנטים בגרמניה . ( בספטמבר 1942 ביקרו קלוואריסקי וכהן בסוריה ובלבנון ושוחחו עם מדינאים בכירים . בלבנון נפגשו הן עם ראשי הנוצרים ( משפחת נקאש ) והן עם ראשי המוסלמים ( ריאד אד צולח וסאמי אד צולח — שניהם עתידים להיות ראשי ממשלה לאחר המלחמה . ( בסוריה נפגשו עם ג'מיל מרדאם ועם האשם אל אתסי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי