הקיבוץ הארצי ושותפיו ב"ליגה להתקרבות"

הקיבוץ הארצי ושותפיו ב"ליגה להתקרבות" " ליגה להתקרבות ולשיתוף יהודי ערבי" כללה יסודות הטרוגניים . מתחילת הופעתה של הליגה על הבמה הציבורית ניכרה בה השפעתו הרבה של החוג הקרוב בדעותיו אל מאגנס . עם קבוצת האישים בחוג זה נמנו מרטין בובר , עקיבא ארנסט סימון , ורנר סנאטור , והנרייטה סאלד . מבחינות רבות היוותה הקבוצה המשך של "ברית שלום" משנות העשרים . עם הצטרפותו המעשית ( והלא פורמאלית תחילה ) של השומר הצעיר , נוצר לראשונה בסיס חברתי רחב יותר לליגה . מראשית הקשר בין הליגה לבין pj / *? , 7 הארצי , ובמשך כל שנות קיומה , פעל בה פעילות נמרצת ואינטנסיבית אהרון כהן , ומבלי שהגה עניינה יופקד בידו , היה הוא הרוח החיה והדינמית ברוב פעולותיה . בינואר 1942 דנה מזכירות הקיבק הארצי בקשרים עם "הליגה להתקרבות . " התברר , כי בתוך הנהגת הקיבוץ הארצי היתה התנגדות חריפה לדעותיו ולהופעותיו של סימון . סוכם , שהשומר הצעיר יכנס לליגה על יסוד פרוגרמה שנוסחה בקיבוץ הארצי , ומי שלא יקבל את התנאים של השומר הצעיר — לא יוכל להיות במרכז הליגה . ואולם , אף על פי שלסימון ולחבריו ב"ליגה להתקרבות" היה עניין רב בהצטרפותו של הש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי