התוכנית הדו־לאומית

התוכנית הדו לאומית המפנה הרעיוני ו"ספר בנטוב" עד למפנה שחל במדיניות הבריטית הרשמית , בעקבות המרד הערבי , ( 1936 ) המאורעות והצעת תוכנית החלוקה ב , 1937 לא נדרש הקיבוץ הארצי מיסודו של השומר הצעיר לגבש תוכנית מדינית מעשית . השומר הצעיר עדיין לא תפקד כמפלגה , אלא כזרם רעיוני פוליטי , והתמקד בפעולה חינוכית , התיישבותית ופוליטית במסגרת ההסתדרות הכללית . ראשית התמורה חלה כשהתעורר ביישוב "פולמוס החלוקה . " מעתה ואילך מופיע השומר הצעיר כסיעה עצמאית בקונגרס הציוני ועמדותיו מנוגדות ניגוד קוטבי לעמדת הרוב בסיעת העבודה . ההתפתחויות הללו החישו את הצורך בגיבוש מדיניות ציונית עצמאית , ובגיבוש אסטרטגיה מדינית לטווח קצר ובינוני . לא היה אפשר להסתפק עוד בהגדרות בדבר "חברה דו לאומית" לעתיד לבוא . זאת ועוד : עומק הניגוד בין התנועה הערבית לבין הציונות , שנתגלה בכל הטרגיות שבו במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט וההישגים האפסיים של הארגון המשותף , עוררו מחדש את הדיון בקיבק הארצי בדבר הרלוונטיות של המדיניות "המעמדית" בשאלה הערבית . עד למאורעות תרצ"ו-תרצ"ט הסתפק השומר הצעיר בתעמולה ביישוב היהודי למען הבנה ושלום עם הערבים ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי