תרגום האידיאולוגיה לשפת המעשה המדיני

תרגום האידיאולוגיה לשפת המעשה המדיני בשנים 1946-1942 התקיימו זה בצד זה הקיבק הארצי והליגה הסוציאליסטית . השומר הצעיר עדיין לא ייסד את מפלגתו , אבל במובנים רבים תפקד כבר . כמפלגה . עם הופעת העיתון היומי "משמר" ( 1943 ) כבר היו להשומר הצעיר כמעט כל המרכיבים של מפלגה פוליטית . היו לו , באמצעות הליגה הסוציאליסטית , סניפים בערי pNn ובמושבותיה , הוא היה מיוצג במוסדות ההסתדרות , השתתף בבחירות מוניציפליות , ומקומו לא נעדר גם בוועד הלאומי , בוועד הפועל הציוני ובמוסדות ה"הגנה . " בשלב זה בהתפתחותו לא שותף ב"רשות המבצעת , " כלומר בהנהלה הציונית , אם מטעמים עקרוניים ואם מפאת חולשתו היחסית . בקונגרסים הציוניים הצביעו נציגי השומר הצעיר נגד הקואליציה ונותרו באופוזיציה להנהלה בגלל הרכבה ומדיניותה . נציגיו לא שותפו גם במזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות . השומר הצעיר היה אפוא שותף בכל התארגנות יישובית וציונית , אך לא שותף בביצוע הפוליטי . עמדה מיוחדת זאת יצרה מצב של מעורבות פוליטית בלא סמכות ובלא אחריות . ראויה לציון העובדה — והיא מתאימה לדמותו של השומר הצעיר — שהיה לו "תיק" במרכז החקלאי ובהנהלת הקרן הקיי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי