חלק שני המבחן המדיני והבטחוני בשנות מלחמת העולם השנייה