השקפתו המעמדית של הקיבוץ המאוחד

השקפתו המעמדית של הקיבוץ המאוחד לקיבוץ המאוחד לא היתה משנה רעיונית סדורה ; ואולם החל מימיו הראשונים של קיבק עין חרוד . ובמשך כיובל שנים , היה טבנקין מורה הוראה ומקור ההגות , ההלכה והמעשה של הזרם המרכזי בקיבוץ . טבנקין היה רדיקלי בכול : בהגשמה , בהשקפתו הציונית המקסימליסטית , בתפיסתו , הסוציאליסטית והמהפכנית הבלתי מתפשרת ובאקטיביזם ההתיישבותי והבטחוני . הוא לא נזקק , כמו השומר הצעיר , לתורת השלבים , כדי לתת הכשר תיאורטי למעשה הקונסטרוקטיבי . על פי תפיסתו רק הפועל היה מסוגל לבנות את המשק בארץ ובמיוחד את ההתיישבות . הבורגנות היהודית לא היה בכוחה , ושמא גם לא היה ברצונה , להתגייס למשימה זו . ב 1922 טען : "נוכחנו לדעת , שההון הפרטי אין בכוחו ליצור משק לאומי , משום שאינו יוצר שדה קליטה לעלייה . במובן זה לקוי אופיו הלאומי . הוא גם אינו מתקדם במובן הכלכלי , אינו שוקד על פיתוח הטכניקה כי די לו בעבודה זולה . " מסקנתו היתה כי הפועל היהודי הוא שיצור את המשק הלאומי ו להשקפתו זו נשאר נאמן ולא שינה אותה מעיקרה , גם כאשר נתברר , כי ההון הפרטי זורם pxV בזרם גדול , וההון הלאומי מצטמק לעומתו . גם בימי ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי