פרק שישי הקיבוץ והעיר — הקיבוץ המאוחד וסיעה ב'

פרק שישי הקיבוץ והעיר — הקיבוץ המאוחד וסיעהב ' " הפרולטרי" ו"ההמוני" יצר את הרדיקליזם הבלתי מתפשר של הקיבוץ המאוחד . תנועת "החלוץ" ההמונית חינכה לנאמנות , קנאית כמעט , לדרך , לחשיבה פשוטה ועקיבה ולגישה קיצונית ובלתי מתפשרת לשאלות חיים גדולות כקטנות . כך בחיי קיבוץ וכך גם בפעולה ציבורית פוליטית . טבנקין היה מבטאה הנאמן של תפיסת הקומונה , שגובשה לראשונה בגדוד העבודה , ומגמתה היתה ליצור חברה שיתופית וכלכלה שיתופית , המנוהלות "מלמטה . " וכבר אז , בימי גדוד העבודה , התנגשה תפיסה זו עם תפיסתו הריכוזית של בן גוריון . אצל טבנקין עברה השקפתו הגולמית של גדוד העבודה שינויים שונים , אך העיקרון לא השתנה . הוא לא שלל את הצורך בקיום מוסדות מרכזיים ואת הכפיפות — ההכרחית בכל ארגון — של הפרט לכלל הגדול , אולם דרש , בצד קבלת המרות , גם את הזכות לניהול עצמי דמוקרטי . זכות זו היתה מכרעת עבורו , באשר הוא ראה בה את הערובה להבטחת תכנים מעמדיים סוציאליסטיים . בארגון ריכוזי גדול ומסועף ראה תמיד את סכנת ההיתלשות מהיעד ומערך העבודה ואת הגלישה לביורוקרטיה . ולכן דרש רוטציה במנגנון , וחובת מילוי תפקידי הניהול בידי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי