השומר הצעיר לקראת הכרעה בשאלת המסגרת הפוליטית

נגד גילויי הסתאבות בקואופרציה ההסתדרותית , ולחמה להטבת תנאי העסקתם של השכירים , ולפתרון בעייתם על ידי יצירת תנאים להצטרפותם כחברים מלאים בקואופרטיב . 13 פרשה מעניינת של מפגש בין שלוש הסיעות השמאליות במאבק מקצועי משותף מתגלה בנמל תל אביב . בנמל צעיר זה — שהיה גאוות היישוב בעת הקמתו בימי מאורעות תרצ"ו — התגבש בשנות המשבר הכלכלי רוב אופוזיציוני למדיניותה של מועצת פועלי תל אביב . בבחירות , שנערכו באוקטובר 1938 לאגודת עובדי הים בנמל , זכו נציגי האופוזיציות ברוב , ומפא"י קיבלה רק 8 מנדטים מתוך . 22 ואולם הוועד הפועל של מועצת פועלי תל אביב לא השלים עם תוצאה זו . אגודת עובדי הים בוטלה , ועל ידי צירוף ועדים של סקציות אחרות בנמל הושג רוב של קול אחד למפא"י ב"ועד פועלי המקום" ( הנמל . ( לאחר פרק המלחמה החמיר המצב הכלכלי וביוזמת ההסתדרות הוקם קואופרטיב פועלי הנמל , וזה קיבל את העבודה בקבלנות מאת "אוצר מפעלי ים . " אולם גם לאחר הקמת הקואופרטיב נמשכה התסיסה בין פועלי הנמל והמתח בינם לבין מועצת פועלי תל אביב . באוגוסט 1941 נבחר נציג הליגה הסוציאליסטית , חיים אברמוביץ , ' ליושב ראש הקואופרטיב , בקולו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי