"קולוניזציה ומלחמת־מעמדות" על־פי תפיסתו של השומר הצעיר

" קולוניזציה ומלחמת מעמדות" על פי תפיסתו של השומר הצעיר בכל השאלות הנוגעות למבנה מוסדותיה הכלכליים של "חברת העובדים" נקט השומר הצעיר גישה שונה מזו של המפלגות . הוא תמך בהקמת מוסדות משקיים של ההסתדרות , בהרחבת והעמקת פעילויותיהם , ובמתן יתר סמכות למוסדות ההסתדרות , למען הבטחת אופיין המעמדי והשיתופי של הקואופרציה ושל ההתיישבות . במובן זה היה קרוב יותר לאחדות העבודה . ואולם בכל הנוגע למבנה הפנימי של המוסדות הללו הדגיש השומר הצעיר שני יסודות : א . הם צריכים להיות בנויים על יסוד אוטונומי וקואופרטיבי — ולא מוסדי מנגנוני ; ב . עליהם להיות מבוססים על נושא חברתי קבוע , כלומר על פועלים קבועים השותפים בכול למפעל שהם עובדים בו . מבחינה זאת היה השומר הצעיר קרוב יותר לעמדות "ההיסטוריות" של הפועל הצעיר . הניסיון לפצל את "סולל בונה , " לאחר כישלונו ב , 1927 לגופים קבלניים קואופרטיביים , לא היה לרוחו של השומר הצעיר . בנאום במועצת ההסתדרות הכ"ו ב 1931 הזהיר יערי מפני "תופעות דגנרטיביות" בקבלנות ההסתדרותית , שהתבטאו בשאיפה לבעלות פרטית ולהתרחקות מהעקרונות הבסיסיים של ההסתדרות , כאשר בקבלנות הבנייה ההס...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי