פרק חמישי הקיבוץ והעיר — השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית

פרק חמישי הקיבוץ והעיר — השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית נשתנו מעיקרן והמשיכו להיות השקפות יסוד של שתי התנועות הקיבוציות , שקמו מאוחר יותר — הקיבוץ הארצי והקיבוץ המאוחד . מאלפת העובדה , כי תפיסות היסוד של "הרשימה הקיבוצית" חזרו והופיעו בתוך הקיבוץ המאוחד , אף על פי שרוב מייסדיו היו חברים במפלגת אחדות העבודה . בתחום המשקי התיישבותי הודגש במצע "הרשימה" הצורך במבנה קואופרטיבי , שיהיה מבוסס על תאים המתארגנים מלמטה , בניגוד למבנה המוסדי המנגנוני המנוהל מלמעלה . בפרק , שעניינו "חברת העובדים" נאמר : תפקידה המשקי יישובי של הסתדרות העובדים הכללית מתגשם בפעולה הקואופרטיבית והמשקית , אשר ביטויה ומסגרתה היא חברת העובדים ובנותיה ... התא היסודי של הקואופרציה הוא קיבוץ או קולקטיב ... כל התאים היסודיים השייכים לקואופרציה אחת מתאחדים בשטח מחוזי וארצי על בסיס פדרטיבי ( בת חברת העובדים ... ( במקום הארגון הנוכחי הבנוי על היסוד המוסדי צריך לבוא ארגון קואופרטיבי הבנוי מלמטה למעלה . המצע תבע להגשים את עקרון האוטונומיה הקואופרטיבית , הן במפעל ההתיישבותי בכפר , הן בקבלנות החקלאית , בקבלנות הבנייה והעבודות הציב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי