תקופת הגיאות 1935-1932

תקופת הגיאות 1935-1932 לאחר מאורעות ת רפ" ט וביטול גזרות "הספר הלבן" של פאספילד ב , 1930 נכנס משק px , 7 לתקופה של התאוששות איטית . המגמה ליציאה מהשפל של השנים 1930-1926 הושפעה במידה רבה על ידי הגיאות בענף ההדרים , שמשך הון יהודי רב pxnn ומהגולה . בשנת 1932 היו ההשקעות בהדרים 40 אחוז מכלל ההון הגולמי הקבוע במשק היהודי . במקביל לזרימת ההון הפרטי הצטמצם יבוא ההון הלאומי והציבורי . הירידה בהכנסות הקרנות הלאומיות נגרמה בעיקר בעטיו של המשבר הכלכלי העולמי שהחל נ 1929 והגיע לשפל ללא תקדים ב . 1933-1932 מגמות אלה הלכו והתגברו ביתר שאת עם בוא העלייה הגדולה מגרמניה וממרכז אירופה . משנת 1937-1930 הסתכם יבוא ההון הפרטי ב 84 אחוז מכלל יבוא ההון היהודי לא . ^ זרם ההון הפרטי הביא לעיור מואץ ולהשקעות בבנייה , במלאכה ובתעשייה בעיר , ובמשק המטעים בכפר . בתקופה זו גדלה אוכלוסיית תל אביב פי שלושה . גידולו של מעמד הפועלים היהודי היה מהיר ביותר . בסוף 1926 נמנו 25 אלף פועלים ואילו בסוף 1939 עלה מספרם ל 120 אלף . בתקופה זו גדל היישוב פי שלושה , בעוד שמספר הפועלים היהודים גדל פי חמישה . עובדה זו מצביעה ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי