פרק רביעי תנועת העבודה בין גיאות למשבר במשק הארץ

פרק רביעי תנועת העבודה בין גיאות למשבר במשקהארץ שהיתה נהוגה בהן עבודה עברית במאת האחוזים . אחת התופעות המעניינות בהתפתחותו של היישוב , היא הדיספרופורציה בין ההתפתחות הכלכלית לבין ההתפתחות הפוליטית . צמיחתו של הסקטור ההסתדרותי במשק הארצישראלי , ובייחוד גידולה של ההתיישבות העובדת , היו קשורים בהון הלאומי . כנגד זה השקעות ההון הביאו להגברת עוצמתו של הסקטור הפרטי במשק . ואולם דווקא שנות השפל של ההון הלאומי וגיאות היוזמה הפרטית , הן שהביאו את תנועת העבודה לעמדה דומיננטית ביישוב בציונות . עליית כוח הפועלים חלה בו זמנית בכל התחומים . באסיפת הנבחרים של כנסת ישראל הגיעה סיעת הפועלים לעמדה דומיננטית כבר ב , 1931 ובבחירות שנערכו לאחר מכן רק ב 1944 כבר היה לה רוב מוחלט של קרוב ל . 60 % בתנועה הציונית חל "מהפך" כבר ב , 1933 כאשר בבחירות לקונגרס הציוני ניצחה סיעת העבודה pxn ' , VK 1 u > בפולין ובעוד ארצות . בבחירות בא ^ ישראל זכו מפלגות הפועלים ב 68 % מהקולות ב , 1933 וב 67 % ב . 1935 אפילו בתל אביב , שהיתה מרכז כוחו של הימין "האזרחי , " ואשר בה ניתנה זכות הבחירה רק לחלק מהאזרחים , זכתה ס...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי