היערכות פוליטית חדשה בתנועה הקיבוצית לאחר 1936

שהיה חייב להתבסס על הרפיית המרות ועל מתן אוטונומיה לזרמים ולתת זרמים בתוך התנועה המאוחדת . איחוד בין הקיבק המאוחד לבין חבר הקבוצות היה מביא להגמוניה ברורה של הזרם הפוליטי המרכזי המזדהה עם הנהגת מפא"י . הנה כי כן , גם מתוך אינטרס חברתי תנועתי וגם מתוך השקפה פוליטית היו אנשי נצ"ח לחסידי איחוד מושבעים . בינם לבין ברל כצנלסון נקשרו קשרים הדוקים והוא הדריך אותם במאבקים בתוך הקיבוץ המאוחד . לאחר מועצת נען חלה התקרבות נוספת בין החלקים האופוזיציוניים בתוך הקיבוץ המאוחד . העולים מגרמניה הוו כשליש מחברי הקיבק המאוחד ורבים מהם הצטרפו לגוש מחייבי האיחוד , או מטעמים אידיאולוגיים , או בגלל התנגדות למדיניות הקליטה של מזכירות הקיבוץ , אשר פיזרה אותם בין משקים ופלוגות שונות , מבלי להתחשב ברצונם " . גם חברי האופוזיציה "המשקית" הוותיקה מצאו עד מהרה מכנה משותף עם המצדדים באיחוד התנועה הקיבוצית . היערכות פוליטית חדשה בתנועה הקיבוצית לאחר 1936 מבחנן של סיסמות "האחדות" ו"הכלליות" במבט לאחור נראות תולדות התנועה הקיבוצית כתשבץ קשה לפענוח . המאבקים הפנימיים , האיחורים והפילוגים בתוך תנועה , המאוחדת בשאיפותיה הג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי