הקיבוץ המאוחד כזרם רעיוני־פוליטי עצמאי בתוך המפלגה

הקיבוץ המאוחד כזרם רעיוני פוליטי עצמאי בתוך המפלגה שלב בדרך לגיבוש פנימי — מועצת יגור 1933 מועצת הקיבק המאוחד שהתכנסה ביגור ( יולי ( 1933 גיבשה את המגמה , שהחלה מסתמנת מראשית שנות השלושים , להפוך את הקיבוץ המאוחד לזרם רעיוני פוליטי עצמאי במפא"י ובהסתדרות . המועצה הושפעה עמוקות ממאורעות התקופה , ובראש ובראשונה מעליית הנאצים לשלטון בגרמניה , ועמדה בסימן הזעזוע שעבר על תנועת העבודה לאחר רצח ארלוזורוב . טבנקין דיבר במועצה על "קרב אחרון , " העתיד להתחולל בין כוחות הסוציאליזם לבין כוחות הריאקציה והפאשיזם . בהכשרת מעמד הפועלים לקראת הקרב המכריע תמלא הקומונה תפקיד חשוב : עוד נכונים לנו ימים קשים , ינסו לסגור את בתי הספר שלנו , להרוג את מנהיגינו , ינסו להרוס את הקיבוץ ולשלול מאתנו קרקע להתיישבות ... אסור לנו להסתפק בפעולה פוליטית גרידא , אלא גם בהרמת הערך המוסרי אישי של כל חבר . עלינו לדאוג לתרבות חיים . במועצת יגור היתה הפוליטיזציה של הקיבק המאוחד לעובדה מוגמרת וגלויה . על פי השקפתה של הנהגת הקיבוץ המאוחד , היה תפקידו של הקיבק להוות גוף חלוצי מגשים של המעמד בתהליך הגשמתה של האוטופיה הציונית הס...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי