התהוות העימות בין הקיבוץ המאוחד למפא"י

התהוות העימות בין הקיבוץ המאוחד למפא"י הניגודים בין הקיבוץ המאוחד לבין מפא"י התבלטו בשני תחומים : חינוך הנוער והעתודה החלוצית , היחסים בין הקיבוץ לפועלי העיר . בתחום הראשון היו לקיבוץ ולשליחיו הצלחות גדולות . הפעולה בסניפי "החלוץ" ובהסתדרויות נוער קרובות לפועלי ציון ימין " ) דרור , " "החלוץ הצעיר" ועוד ) הביאה לזרם של חלוצים עולים , שנקלטו ביישובי הקיבק המאוחד . יש להוסיף על כך את הפעולה החינוכית בסניפי " הנוער העובד" ובחוגי "המחנות העולים" שהניבה אף היא תוצאות דומות . הדומיננטיות של הקיבק המאוחד בהכשרה לעלייה ובקליטתה במשקיו pxn עוררה קנאתם של זרמים אחרים , וגם חששות כבדים והתנגדות בצמרת המפלגה . כל זה התרחש כבר בראשית שנות השלושים , אך רק בשלב מאוחר יותר — באמצע שנות השלושים — הביא להתערבותו האישית של ברל כצנלסון , ולפולמוס כאוב וממושך על איחוד הנוער ועל איחוד התנועה הקיבוצית . בעולם המושגים המקובלים בתנועת הפועלים הארצישראלית תפס מושג "הכלליות" מקום מכובד ( ולעתים אף מקודש . (! הסתדרות העובדים כונתה "ההסתדרות הכללית , " כלומר מאגדת בתוכה את כלל פועלי px w . Vx בדומה לכך נתפסה תנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי