השורשים הרעיוניים של הקיבוץ המאוחד

השורשים הרעיוניים של הקיבוץ המאוחד תולדותיו של הקיבוץ המאוחד ראשיתם בפילוג הראשון . שחל ב 1923 בגדוד העבודה , כאשר משק עיךחרוד פרש מהגדוד על רקע תביעתו לאוטונומיה משקית כיסוד לביסוס התיישבותו . מכאן ואילך החלו קורותיו של קיבוץ עין חרוד כתנועה התיישבותית עצמאית ולמשק הראשון שלה נתווספו פלוגות וקבוצות נוספות . ב 1927 נוסד רשמית הקיבק המאוחד מתוך איחוד קיבק עיךחרוד עם קיבוצים יוצאי "החלק" והסתדרויות נוער חלוציות . ב 1929 הצטרף לקיבק המאוחד גם אותו חלק מגדוד העבודה , אשר המשיך את קיומו העצמאי , לאחר הפילוג בין הימין והשמאל והתפוררותו של הגדוד השמאלי . הקיבק המאוחד ראה את עצמו כממשיך דרכו של קיבק עין חרוד וכנושא מורשתו של גדוד העבודה . הוא דגל בהתיישבות ביישובים "קומוניסטיים" ( כלומר : שיתופיים ) גדולים ופתוחים , והכריז על עמידה לרשות ההסתדרות הכללית ועל קיום מרות " הקיבק" ( כלומר התנועה ההתיישבותית ) על כל משקיו ופלוגותיו . הקיבק המאוחד היה בשנות השלושים והארבעים התנועה הקיבוצית הגדולה ביותר והיה מזוהה רעיונית עם הזרם המרכזי בתנועת העבודה , תחילה עם מפלגת אחדות העבודה ואחר כך עם מפא"י ....  אל הספר
יד יצחק בן-צבי