האסטרטגיה המדינית בשנות השלושים

ציון שמאל והשומר הצעיר — מי באדיקות ומי במתינות . פתרון מעמדי — הווה אומר : אחוות פועלים מוליכה לשלום בין העמים . הארגון המשותף נועד להוות מכשיר עיקרי לקידום רעיון השיתוף המעמדי בין שני העמים . בשאלות הביצוע והקצב של הקמת הארגון המשותף נחלקו הדעות בין הזרמים בהסתדרות . הקיבוץ הארצי אימץ את רעיון הארגון המשותף כדרך המלך לקירוב שני העמים , pKn והמאבק להגשמתו הפך להיות לאחד היעדים החשובים ביותר בהופעתו הפוליטית של השומר הצעיר בשנות העשרים ובשנות השלושים . האסטרטגיה המדינית בשנות השלושים היעדים שהציב השומר הצעיר למדיניות הציונית בתקופת בניין px , 7 ( השלב הראשון בתורת השלבים , ( היו.- א . השגת רוב יהודי ויצירת בסיס כלכלי יציב לעצמאות פוליטית בארץ ; ב . גיבוש נושא פועלי סוציאליסטי , שיהא מסוגל להגשים את הציונות במלואה ( כלומר ריכוז רוב רובו של העם היהודי pKn u 1 r > Vx וסביבותיה , ( ואת הסוציאליזם — בשלב הבא ; ג . ארגון משותף כנושא להסכם בין העמים ולבנייתה של החברה הדו לאומית העתידה . על המדיניות הציונית הוטל אפוא לדאוג לתנאים מדיניים נאותים להגשמת יעדים אלה . תנאים אלה היו צריכים להתבט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי