ההשקפה הדו־לאומית

ייחודו הרעיוני והפוליטי של השומר הצעיר התבלט החל מ 1927 בשלושה תחומים : א . בהשקפתו הדו לאומית ; ב . ברדיקליזם המעמדי ; ג . בתפיסתו המדינית המתונה והריאליסטית . ההשקפה הדו לאומית ב"הנחות האידיאולוגיות , " שנתקבלו במועצת היסוד של הקיבוץ הארצי , מופיע לראשונה פתרון דו לאומי לשאלת המשטר העתידי באח ישראל . ההצעה בדבר " המטרה הסופית" של השומר הצעיר הובאה למועצה המייסדת בחיפה ב , 1927 אבל לא אושרה . רק במועצה הכללית של הקיבוץ הארצי ב 1933 הוחלט על המטרה הסופית של השומר הצעיר ( הקרויה בלשון התקופה "הפרספקטיבה , ( " זו התקבלה כתוספת ל"הנחות האידיאולוגיות" של . 1927 מאז רואים בפרסומים של השומר הצעיר את " הפרספקטיבה" כחלק אורגני של מצע הקיבוץ הארצי . ב"פרספקטיבה" נאמר : "בשים לב לעליה המכסימלית של המוני יהודים ארצה , אשר תביא לריכוז רוב המוני ישראל באח ישראל וסביבותיה , ומצד שני למציאות המוני תושבים ערבים , p / tj עתידה השתלשלות החיים החברתיים שלאחר תקופת השחרור הלאומי על ידי המהפכה הסוציאלית וביטול המעמדות לידי יצירת חברה סוציאליסטית דו לאומית . " בניסוח המטרה הסופית של השומר הצעיר ניכרת השפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי