אידיאולוגיה ופוליטיקה בתהליך הגיבוש

" העדפתי שלמות הקיבוץ הארצי על פני ניסוח טוב 15 . " ואכן בסיומו של המאבק הפנימי — במועצת חדרה — ניצב הקיבוץ הארצי מגובש יותר , אך גם שמאלי יותר משהיה . בדרך זו נבלמה המגמה ליצירת מפלגה עצמאית של השומר הצעיר בעתיד הנראה לעין . האופציה לאיחוד עם מפא"י נשארה פתוחה , ויחד עם זה המשיך הקיבק הארצי להתפתח כזרם פוליטי , בלא סימני היכר מקובלים של מפלגה , אבל עם אופי פוליטי ברור ולוחם . התוצאה הפוליטית של מועצת חדרה ב 1933 היתה אפוא ברורה : לא איחוד שמאלי עם פועלי ציון ( שמאל , ( לא מפלגה עצמאית של השומר הצעיר ואף לא איחוד אקטואלי עם מפא"י . הנהגת הקיבוץ הארצי ניסתה להתוות כוון נוסף — חזית פוליטית משותפת עם הקיבק המאוחד . בראשי הפרקים לקראת המועצה נאמר בפסקנות : "האוריינטציה הפוליטית שלנו יכולה , אפוא , להיות מכוונת רק על גוף התיישבתי וקיבוצי — חלוצי . " גוף כזה יכול היה להיות רק הקיבק המאוחד . אידיאולוגיה ופוליטיקה בתהליך הגיבוש המרכיב האידיאולוגי היה יסוד מכריע בעולם של התנועות והזרמים , שקמו והתגבשו בימי העלייה השלישית . הגופים החלוציים של העלייה השלישית הביאו מאירופה מגוון השקפות סוציאליסטי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי