שאלת המסגרת הפוליטית

המלאה של הציונות לא תתאפשר אף היא בשלב ראשון , אלא לאחר המהפכה הסוציאלית . השלב הראשון מתאפיין בחברות בהסתדרות הציונית ובמעשה החלוצי הקונסטרוקטיבי . אבל ההסתדרות הציונית היא "הוראת דור ולא הוראת דורות . " עם הגשמתה החלקית של הציונות , לאחר "הקמת הבית הלאומי העברי" יגיע תור המהפכה . בפרק על הציונות , נאמר : "ההסתדרות הציונית העולמית הנה ביטוי כל הכוחות בקרב העם העברי המאוחדים לשם בניין yixn והתחייה הלאומית . מתוך כך נובעת שייכותנו להסתדרות הציונית והשתתפותנו בקונגרס הציוני . " בעוד שלמפלגת פועלי ציון שמאל המארקסיסטית הפריעה השותפות עם הבורגנות היהודית בהסתדרות הציונית , לא הפריע המארקסיזם להשומר הצעיר לשתף פעולה עם "כל הכוחות בקרב העם" בהגשמת הציונות " . בפרק על הסוציאליזם דובר על שייכותה של תנועת הפועלים בא ^ ישראל אל " מעמד הפועלים העולמי הלוחם את מלחמתו לשם שחרור האנושיות העובדת וביטול המעמדות , " ועל המהפכה הסוציאלית העתידה לבוא כאשר יוקם "בסיס מספיק לבית הלאומי העברי , " וכאשר מעמד הפועלים בארץ יגיע לרמה גבוהה של "הכשרתו המשקית והחברתית , " ובהתאם ל"בגרותו הפוליטית של מעמד הפועלים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי