ייסוד הקיבוץ הארצי

על קאוטסקי ועל לנין . עכשיו גם גילו מחדש את בורוכוב והתלבטו בדרך סיגול רעיונותיו למציאות הישראלית המתחדשת . כפי שראינו , היתה הרצאתו של יערי בבית אלפא ב 1924 חדורה רוח מארקסיסטית ורעיונותיו נתקבלו על דעתם של רבים ממשתתפי הכנס . רבים מחברי השומר הצעיר הכירו את הספרות המארקסיסטית עוד לפני עלייתם ארצה . למארקסיזם היתה בשנות על העשרים השפעה חלקים גדולים מתנועת העבודה בא ^ ישראל . רבים — מכל המחנות והסיעות של תנועת העבודה — התחנכו על ברכי המארקסיזם ועל תורתו של בורוכוב . ככל שהשומר הצעיר התקרב אל הזרם הדומיננטי בתנועת העבודה , כלומר לגדוד העבודה ולמפלגת אחדות העבודה , כן גברו גם בתוכו השפעות אלה . תהליך אימוץ החשיבה המארקסיסטית בקיבוצי השומר הצעיר בא ^ כמעט הושלם לקראת . 1926 ייחודו של השומר הצעיר בא לביטוי , הן בתפיסתו המקורית את דרך בניינו של הקיבוץ והן בתפיסתו החברתית הכוללת . במרוצת שנת 1926 קיימו קיבוצי השומר הצעיר בירורים ודיונים לקראת הקמת תנועה ארצית של קיבוצים שומריים — הקיבוץ הארצי . במרכז הדיונים עמדה שאלת השותפות הפוליטית בין קיבוצי התנועה . מועצת עפולה , 31 ביולי1- באוגוסט 19...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי