צמיחה בתוך משבר

והצטרף לשומר הצעיר בבירת פולין ועד מהרה הפך לראש הקן ולחבר הנהגת התנועה . הוא התגייס , לצבא פולין העצמאית ובשורותיו לחם נגד הצבא אדום . למד הנדסה בטכניון בוורשה , אך קם ועלה ארצה לפני קבלת התואר . יערי וחזן נפגשו ב 1924 ומאז הנהיגו במשותף את הקיבוץ הארצי ומאוחר יותר גם את מפ"ם . צמיחה בתוך משבר כל המבקש לתהות על סוד גיבושו האידיאולוגי של הקיבק הארצי מתוך גרעינים פזורים ומבודדים של שארית העלייה השומרית הגדולה בראשית שנות העשרים , חייב לקחת בחשבון שלושה גורמים שהשפיעו — כל אחד בצורתו המיוחדת ולעתים אף מנוגדת לשאר הגורמים — על הקיבוצים השומריים בשנים . 1927-1925 שלושת הגורמים הם.- א . העלייה השומרית , שהזרימה דם חדש לקיבוצים הקיימים והקימה קיבוצים נוספים ; ב . משבר העלייה הרביעית ; ג . פילוגו והתפוררותו של גדוד העבודה . העלייה השומרית , שזרמה ארצה בשלהי העלייה השלישית ובימי העלייה הרביעית , היתה משוחררת מאותו עודף רוחניות מופנמת שאפיין את דור ביתניה עילית . היתה כה גאוות יחידה שומרית חזקה , שנבעה מעוצמתה החינוכית של התנועה בגולה , והיא חדורה רעיונות סוציאליסטיים מגובשים יותר מאלה שאפיינו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי