שנותיו הראשונות של השומר הצעיר בארץ

שנותיו הראשונות של השומר הצעיר בארץ למייסדי הקיבוץ הארצי של השומר הצעיר לא היה עבר מפלגתי . במידה שהתפתח בתוכם יחס למפלגות , היה זה יחס של שלילה , או למוטב — התייחסות כאל רע הכרחי . היתה זו מורשת של תרבות תנועת הנוער , שחינכה את חבריה לחיים מוסריים של עדה המגשימה ערכים . פשרות , סיסמות , תכסיסים ומאבקי כוח , המציינים מפלגה פוליטית היו מנוגדים תכלית הניגוד להשקפת עולמה ולנורמות חייה . ראשיתה של תנועת השומר הצעיר בגליציה , כלומר בחלקה הדרומי של פולין , שהשתייכה עד למלחמת העולם הראשונה לקיסרות האוסטרית . בעשור הראשון של המאה העשרים פעלו באזור זה אגודות סטודנטים , שעסקו בהשתלמות בנושאים יהודיים וציוניים והיו מכונות , בדרך כלל , בשם : "צעירי ציון . " כמו כן קמו שם קבוצות של נוער צעיר יותר שעסקו בפעילות ספורטיבית וצופית . קבוצות אלה התארגנו ב 1913 בתנועת נוער צופית , בעלת צביון ציוני ברור , בשם : "השומר . " 1 ראה : א' מרגלית , השומר הצעיר : מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני , תל אביב , 1969 עמ' 158-18 ( להלן : מרגלית , השומר הצעיר . ( במלחמת העולם הראשונה כבש הצבא הרוסי חלק גדול של גליציה והמוני...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי