פרק ראשון התפתחות השומר הצעיר לכוח פוליטי עצמאי

פרק ראשון התפתחות השומר הצעיר לכוח פוליטי עצמאי לתנועת השומר הצעיר היו קווי אופי אחדים , שלא נשתנו במשך כל השלבים בהתפתחות התנועה . הללו עוצבו בהשפעת המורשת של תנועת הנוער , ובהשפעת הזרמים האידאיים הגדולים — האוניוורסליים והיהודיים — שהשפיעו על תודעתו של הנוער היהודי במזרח אירופה ובמרכזה בראשית המאה . קווי האופי הללו הם שיצרו את ייחודה של התנועה הקיבוצית השומרית , הם גם עיצבו את כור ההיתוך הרעיוני , שלאחר תהליך הבשלה איטי ומורכב , הוליד את הקיבוץ הארצי כישות רעיונית פוליטית . התפתחותו הפוליטית של הקיבוץ הארצי היא חלק בלתי נפרד מהווייתה של ומתולדותיה תנועת העבודה הציונית סוציאליסטית בא . ^ הקיבוץ הארצי הושפע מהזרמים הגדולים המרכיבים אותה , ומראשית קיומו כתנועה קיבוצית היה משולב בכל התסיסות הרעיוניות , בכל הלבטים ובכל המאבקים הפוליטיים בתוכה . תיאור התפתחותו ההיסטורית חייב אפוא להיות צמוד לתחנות הדרך הגדולות בתולדותיה של תנועת העבודה ; ובהווייתו הרוחנית הייחודית של השומר הצעיר משתקפות גם הבעיות המרכזיות של הציונות הסוציאליסטית בתהליך הגשמתה באח ' .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי