הקדמה

הקדמה ספר זה מצטרף לשורה ארוכה של מחקרים , שעניינם תולדות התנועה הקיבוצית . ראשיתו בחיבור : "מקיבוץ למפלגה : השומר הצעיר והקיבק המאוחד , . " 1948-1936 היתה זו עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , בהנחייתו של פרופסור יוסף גורני , שהוגשה ב 1985 לסנאט של אוניברסיטת תל אביב . החיבור המקורי הורחב ונערך מחדש לקראת הופעתו בדפוס . נושא הדיון לא השתנה — מעורבותה של התנועה הקיבוצית בפוליטיקה היישובית . זהו נושא ספציפי ומוגדר , אך תוך כדי העלאתו מגנזי העבר קיבל הסיפור ההיסטורי ממדים נרחבים יותר . ככל שהתקרבתי יותר אל הממשות החיה של המציאות היישובית , ובמידה שהצלחתי להבין טוב יותר את מקומו ואת תפקידו של הקיבוץ בעיצוב מציאות זו , כן נפרצו תחומיו הצרים של הנושא . בסיכומו של דבר , מגלם הספר פרשה מורכבת וסבוכה של יחסי גומלין בין שתי חברות , בעצם תהליך התהוותן : החברה היישובית החדשה והאוטופיה , המתגשמת בחברה הקיבוצית . ההיסטוריה של התנועה הקיבוצית נכתבת מימיה הראשונים של הקבוצה , ובמהלך הזמן שחלף מאז , חלו בה תמורות רבות . במשך שנים רבות , ניכרה בכתיבת תולדות הקבוצה והקיבוץ , נימה אפולוגטית , שהתבט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי