חלוצים במבוך הפוליטי

דוד זית : חלוצים במבוך הפוליטי דוד זית חלוצים במבוך הפוליטי התנועה הקיבוצית 1948-1927 הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי