מקורות האיורים

מקורות האיורים חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש בתצלומים ובשרטוטים שברשותם . בסוגריים מרובעים מצויץ מספר העמוד שבו מופיע האיור בספר זה . החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה [ 292 , 266 , 238 , 215 , 213 , 210 , 199 , 198 , 197 , 196 , 168 , 166 , 163 , 160 , 126 , 115 , 98 , 97 , 93 , 92 , 89 , 87 , 82 , 75 , 74 , 72 ] המכון לארכאולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים [ 263 , 262 ] המכון לארכאולוגיה , אוניברסיטת תל אביב [ 90 , 64 ] רשות העתיקות [ 276 , 212 , 210 , 209 , 201 , 172 , 171 , 170 , 167 , 165 , 162 , 158 , 153 , 147 , 51 ] יצחק בית אריה [ 198 , 197 , 160 ] שמעון דר [ 151 , 150 ] זאב הרצוג [ 215 , 213 , 196 . 115 , 98 , 68 , 67 , 63 ] לילי זינגר אביץ [ 252 , 97 ] משה כוכבי [ 266 , 163 ] עמיחי מזר [ 199 , 168 ] דוד עמית [ 168 ] ישראל פינקלשטיין [ 166 ] CONTENTS  אל הספר
יד יצחק בן-צבי