רשימת האיורים, המפות, התרשימים והטבלאות

רשימת האיורים , המפות , התרשימים והטבלאות איור . 1 שנהבי שומרון 51 איור . 2 חצור : בית ארבעה מרחבים שנחשף בשטח 53 G איור . 3 חצוי : תכנית רובע המגורים בשטח 54 A איור . 4 הצור . מבנה המגורים שנחשף בראש מפעל המים בשטח 56 L איור . 5 חצור : מבני מגורים בסמוך למצודה 56 איור . 6 כנרות : תכנית כללית 63 איור . 7 כנרות : בית מגורים משכבה 64 11 איור . 8 כנרות : בתי מגורים משכבה 64 1 איור . 9 תרצה ( תל אל פרעה , הצפוני : ( בתי המגורים מן המאה הי' 67 איור . 10 תרצה ( תל אל פרעה , הצפוני : ( בתי המגורים מן המאה הח' 68 איור . 11 שקמונה : תכנית שטח החפירות 72 איור . 12 מגידו : תכנית העיר במאה הי' לפנה"ס 74 איור . 13 מגידו : תכנית העיר במאה הח' לפנה"ס 75 איור . 14 תל א נצבה ( המצפה : ( תכנית כללית 82 איור . 15 בית שמש : מבני מגורים 87 איור . 16 לכיש : תכנית כללית 89 איור . 17 לכיש : מבני מגורים 90 איור . 18 תל בית מרסים : תכנית הרובע הצפון מערבי 92 איור . 19 תל בית מרסים : תכנית הרובע הדרום מזרחי 93 איור . 20 באר שבע : תכנית כללית 97 איור . 21 באר שבע : תצלום אוויר של רובע המגורים שנחשף במערב העיר 98 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי