רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים כתבי עת וסדרות א"י px w : VK מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה , ירושלים א"מ אנציקלופדיה מקראית , א-ט , ירושלים תש"י-תשמ"ט אח"ח א' שטרן ( עורך , ( האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות , Vxw-pxn א-ד , ירושלים תשנ"ב AASOR Annual of the American Schools of Oriental Research BAR British Archaeological Reports BA The Biblical Archaeologist , New Haven , Conn . AJOS American Journalof Sociology , Chicago ADA ] Annualof the Departmentof Antiquitiesof Jordan , Amman ABS The American Behavioral Scientist , Beverly Hills , Calif . AB Anchor Bible BZAW Beihefte zur Zeitschrift fiir die alttestamentliche Wissenschaft BHS Biblia Hebraica Stuttgartensia BR Bible Review , Washington , D . C . BASOR Bulletinof the American Schoolsof Oriental Research , New Haven , Conn . BAR The Biblical Archaeology Review , Washington , D . C . El Eretz-Israel : Archaological , Historical and Geographical Studies ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי