מעמדן של ממלכות ישראל ויהודה

מעמדן של ממלכות ישראל ויהודה מניתוח הממצא הארכאולוגי עולה כי בשלהי המאה הי"א ובראשית המאה הי' התחולל בארץ ישראל תהליך של היווצרות מדינה , ( state formation process ) שהוביל לייסוד ממלכת ישראל . הדבר עולה מניתוח דפוסי ההתיישבות בתקופה זו וגם מניתוח הממצאים בחלק מערי התקופה . יחד עם זאת , עיקר ידיעותינו הן על המאות הח - ' ד לפנה"ס ובתקופה זו התמקד הדיון בספר זה . בתקופה זו היו ממלכות ישראל ויהודה בגדר 'מדינות' ( ישראל , עד חורבנה כמובן . ( בשתיהן היה ריבוד חברתי ויישובי , התקיימה מערכת אדמיניסטרטיבית מורכבת , ואף התגלו מפעלי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי