סיכום

הכפרי נשמרה במאה הד לפנה"ס המסגרת של משפחות מורחבות , ולפי שעה אין בהם כדי ללמד על הבדלים חברתיים שהתפתחו בין שתי המאות . עיצוב החברה הישראלית התהליכים השונים שהתרחשו בארץ ישראל למן תקופת ההתנחלות גרמו ליצירתה של ישות עצמאית , שכונתה 'ישראל' בפי עצמה ובפי אחרים . גם אם נימנע מדיון בשאלה מתי הפכה לישות אתנית מובחנת , ברור כי אין להכחיש את קיומה בתקופת הברזל ב . גורמים רבים איחדו את החברה הישראלית בתקופת הברזל ב למקשה אתנית אחת , והממצא הארכאולוגי מעיד על כך . אחדות זו באה לידי ביטוי ארכאולוגי בסגנון בנייה חדש ומורכב , המשתלט במהרה על האדריכלות המקומית שקדמה לו . למרות ההבדלים בין המבנים , הבדלים ששידרו פערי עושר ומעמד , יש דמיון רב בתכניתם הבסיסית . מאחר שדמיון זה אינו ניתן להסבר פונקציונלי , ברור כי צריך לחפש את שורשיו במישור הסימבולי . כפי שראינו , דמיון זה מעיד על חברה בעלת 'תפיסת עולם' ( או 'אתוס , ' או 'אידאולוגיה ( ' המשותפת לכל המעמדות למרות ההבדלים הפנימיים ביניהם . יתר על כן , הדמיון בין סגנון הבנייה הפרטית לסגנון הבנייה המונומנטלית מלמד על קשר בין שני טיפוסי הבנייה . הבנה חדשה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי