תקופת המלוכה

הגרף משקף את משך קיומם של יישובים כפריים נבחרים בהר המרכזי של Vxiur-px לאורך כל תקופת הברזל . ניתן להבחין בקלות בשתי קבוצות כרונולוגיות המובדלות זו מזו בפער בסביבות המאה הי' לפנה"ס ( ח' א דוארה [ 16 ] הוא היחיד הממלא פער זה . ( הכללה זו תקפה גם לגבי האתרים שלא הובאו בחשבון בגרף זה . כאמור , בתקופת הברזל א התקיימו אתרים כפריים , שצמחו בתקופת הברזל ב , והפכו ליישובים עירוניים . יישובים אלה אינם מיוצגים בגרף , אך הם משתלבים בתמונה הכללית המוצגת כאן . כמה מאתרי תקופת הברזל א אינם מיוצגים כאן ( כגון ח' אום א טלע , כרמיאל ותל חרשים , ( משום שתאריך נטישתם המדויק בתוך תקופת הברזל א אינו ברור דיו . ברם נראה כי גם אתרים אלה , שננטשו במהלך התקופה הנדונה , תואמים לתמונה המוצגת כאן . מצד אחר , כמה מאתרי תקופת הברזל ב אוגדו יחדיו , והדבר מחליש מבחינה גרפית את הצגת הנתונים . כמו כן אין ייצוג בגרף לאתרי הבוקיעה ( בקעת הורקניה ) ול'כפרי המצודות / אך מבחינה כרונולוגית כולם תואמים לתמונה הכללית . התהליך המשתקף בגרף כרוך בתהליכי היווצרותה של המדינה הישראלית , בבעיות ביטחון שקדמו לכך ובגורמים נוספים שלא כא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי