תקופת ההתנחלות

תקופת ההתנחלות החברה המסורתית בסוף תקופת הברזל א דיון נרחב בחברה המסורתית מצוי כאמור בפרק ראשון , ואין טעם לחזור עליו כאן . נוכל להסתפק בסיכום הכוללני כי בשלהי תקופת הברזל א הייתה ההתיישבות ' הישראלית' מרוכזת באזורי ההר של ארץ ישראל . מרבית היישובים היו קטנים ביותר , ונראה כי בכל יישוב כזה התגוררה חמולה , שהורכבה ממספר משפחות מורחבות . החברה הייתה שוויונית למדי ; אמנם כבר בתקופה זו התקיימו פערים מסוימים בעושר , אך ככל הנראה לא שררו הבדלי מעמדות ממש . ההתיישבות בהר המרכזי במעבר לתקופת הברזל ב ההתיישבות הכפרית , שאפיינה את ההר המרכזי בתקופת הברזל א , עברה תהליכי שינוי חריפים במהלך המחצית השנייה של המאה הי"א לפנה"ס . מסתבר כי כל אותם יישובים קטנים , שהם מסימניה הבולטים של תקופת ההתנחלות , נעלמו במהלך המאה הי"א ולכל המאוחר בראשית המאה הי' לפנה"ס . מרבית היישובים ( כגון ח' רדאנה , העי , עזבת צרטה ) ננטשו , ומעטים מהם גדלו והפכו ליישובים עירוניים ( כגון תל א נצבה , באר שבע . ( אולם התהליך לא התמצה רק בנטישת היישובים הכפריים הקיימים . הוא בא לידי ביטוי גם בעובדה שכל היישובים הכפריים של תקופת ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי